Gastspreker op beurzen

Dragen gastsprekers bij aan de kwaliteit van een beurs?

Het uitnodigen van sprekers door beurs- en tentoonstellingsorganisatoren, om tijdens de beursperiode lezingen te geven voor de beursbezoekers, is een tendens die jaren geleden overgewaaid is uit de Verenigde Staten, start Peter zijn visie.
We zien vooral bij vakbeurzen dat de organisatoren symposia aan een beurs koppelen. Het is natuurlijk een uitermate geschikte plek om kennisoverdracht tussen branchegenoten te laten plaatsvinden. Het geeft een beurs meer inhoud en dat is natuurlijk een aantrekkelijk gegeven voor de belangstellenden en bezoekers. Het is een beetje afhankelijk van de spreker, maar het organiseren van momenten van kennisoverdracht draagt in mijn optiek zeker bij aan de kwaliteit van een beurs of tentoonstelling. Bij consumentenbeurzen zie je het overigens minder. De massa wil lekker shoppen langs de stands.

Peter maakt een onderscheidt tussen enerzijds een congres, waar de bezoeker zich vooraf voor moet inschrijven en waar ook meestal voor deelname betaald moet worden, en anderzijds een lezing of symposium die gekoppeld is aan een vakbeurs. Een seminar op een vakbeurs duurt vaak maar een half uurtje en heeft voor de bezoeker een meer vrijblijvend karakter. Dit in tegenstelling tot een congres, dat vaak een dag of langer duurt. Mede doordat de deelnemers daarvoor betalen, heeft een dergelijke bijeenkomst een minder los karakter. Tijdens een vakbeurs wordt overigens soms ook aan de bezoeker gevraagd zich in te schrijven voor een korte lezing, maar dat is puur uit een logistieke overweging. Hebben we genoeg zitplaatsen?
Peter ziet dat niet alle lezingen even druk bezocht worden tijdens een vakbeurs: De succesfactor zit bij een symposium gekoppeld aan een beurs in eerste instantie natuurlijk bij de spreker. Als er iemand is met een interessant verhaal is of er wordt bijvoorbeeld een nieuw prototype van een machine getoond, dan wekt dat belangstelling bij de branchegenoten; daar komen mensen op af. Maar ik zie wat dat betreft vaak wisselend succes, waarmee Peter doelt op de soms wel erg lege zaaltjes.
Overigens is de factor tijd ook erg belangrijk. We zien een trend dat de bezoekers van een beurs minder lang blijven. Bij een vluchtig beursbezoek is het moeilijker de gast te bewegen om ook een seminar mee te pikken.


Tenslotte denkt Peter dat de lezingen wel kunnen bijdragen aan de positie van de vakbeurs ten opzichte van internet: De vakbeurs heeft veel concurrentie gekregen van internet, maar het face-to-face contact en het uitwisselen van kennis waarbij één op één vragen gesteld kunnen worden en waarbij diep op materie kan worden ingegaan, is zeker een pluspunt van de vakbeurs.